האם יש קשר בין נטילת גלולות למניעת הריון לבין סיכון לסרטן השד?

דר' נועה בן ברוך:

יצא לאחרונה מאמר שסקר בדיוק את הנושא אצל מעל 115,000 נשים.

באופן עקרוני שימוש בעבר בגלולות אינו מעלה סיכון לחות בסרטן שד

שימוש נוכחי בגלולות מעלה במידה מזערית את הסיכון.

כלומר לנשים שלקחו גלולות והפסיקו אין סיכון יתר לעומת נשים שלא לקחו גלולות

לעומת זאת לנשים שכעת לוקחות גלולות יש מעט מאד סיכון יתר לעומת נשים שאינן לוקחות גלולות.

העליה במידת הסיכון תלויה כנראה גם בסוג הגלולה. כאשר לגלולות מסוג טריפאזי המכילות levonogestrel יש כנראה את מידת הסיכון הגבוהה ביותר בנוגע לנשים שלוקחות כעת גלולות.

בוקר תוסקס

בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס  בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס  בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס  בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס  בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס  בוקר תוסקס בוקר תוסקס הבוקר תוסקס

מופע של שגיב פרידמן

מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן  מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן  מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן  מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן מופע של שגיב פרידמן