פאה 44 – כרגע בהשאלה

הפאה צולמה אחרי פן. אחרי חפיפה היא מעט גלית.

פאה 31 – כרגע בהשאלה