פאה 44 – כרגע בהשאלה

הפאה צולמה אחרי פן. אחרי חפיפה היא מעט גלית.