גמאני מוסרת פאה

גמאני מוסרת פאה הוא מיזם שנולד בקבוצת הפייסבוק "גמאני חליתי בסרטן השד".
על פי המיזם אנו מרכזות את הפאות למסירה בבית של מתנדבת מהקבוצה ומציעות אותן למסירה לבנות שנמצאות בטיפולים.

מיזם הפאות נמצא כעת במתן

אנא צרו קשר בטלפון

הילה  0547313227

מירב  0529245766

בריאות!