טופס תרומת פאה

אני _____________ תורמת את הפאה שברשותי למיזם "גמאני מוסרת פאה" בניהולה של יפית אלמליח על מנת שתשמש נשים המתמודדות עם מחלת הסרטן.

ברור לי שהמיזם כולו מתנהל בהתנדבות מלאה.

מפעילות המיזם יעשו מאמץ סביר לוודא שמשאילת הפאה אכן בטיפולים. לא תהיה לי כל טענה כלפי מפעילות המיזם במידה וטעו או הוטעו ומסרו פאה למי שאינה בטיפולים.

מפעילות המיזם יעשו מאמץ להודיע לי כאשר הפאה נלקחת בהשאלה. לא תהיה לי טענה כלפי מפעילות המיזם במידה ומסיבה כלשהי לא יעדכנו אותי במסירת הפאה שתרמתי.

ידוע לי שמפעילות המיזם יעשו מאמץ להשיב את הפאה שתרמתי חזרה לרשותן לאחר שהמשאילה תסיים להשתמש בה. יחד עם זאת אני מסירה כל בעלות על הפאה במקרה שהיא תנזק או שלא תושב למיזם מסיבה כלשהי.

אני תורמת את הפאה בלב שלם ומתוך אמונה במיזם על מנת שתשמש את הזקוקות לה.

על החתום ___________ תאריך _____________