תקנון השאלת פאות

  • פאות יושאלו אך ורק לנשים שחלו בסרטן והן נזקקות לפאה עקב טיפולים.
  • אנו מתחייבות להדיע לתורמת כאשר הפאה הועברה לשימושה של מישהי אחרת.
  • שם התורמת ושם המקבלת נשמרים בדיסקרטיות.
  • בעת השאלת פאה ינתן צ'ק פקדון בסך 200 שקלים.